Có được vượt xe trên dốc?

Đoạn dốc lên cầu Thanh Trí nối đường 1A lên cầu, trong lòng dốc có kẻ vạch nét đứt giữa đường (Nguyễn Nam).

Tôi đi xe con và đi theo làn trái của dốc, bên phải là xe tải đi làn phải. Sau khi lên cầu thì bị CSGT thổi phạt vì lỗi vượt xe trên dốc. Nhưng tôi không đồng ý lỗi đấy vì tôi cho rằng tôi không vượt xe cùng làn và đang đi đúng làn xe của mình. Không ảnh hưởng gì làn bên cạnh cả.

Xin hỏi trong tình huống này có tôi có phạm luật không?